Impact

IMPACT

Key Facts

  • Triple-helix samenwerking
  • Versterken van Europa’s kennis & kunde in ICT-platformen rondom de gezondheidszorg en bijbehorende platform oplossingen
  • Vergroten van de acceptatie van sensors en monitor systemen door te focussen op gebruiksvriendelijkheid, personalisatie en veiligheid
  • Wereldwijde marketing middels internationale spelers (Philips, ArjoHuntleigh/Getinge)

REACH integreert, verlengt en vergroot de mogelijkheden van bestaande producten en diensten van eHealth-, wearables-, rehabilitatie- en data analytics-markten gebaseerd op haar innovatiepotentieel.

Een hoofddoel is het mogelijk maken van economische exploitatie van de uitkomsten van REACH (kennis, producten, diensten, etc.) door HSDP van Philips. REACH zal de positie van Europa op het gebied van ICT-platformen in de gezondheidszorg en platform compatible aanbod in het algemeen versterken en Europa een wereldleider maken op het gebied preventiedoel ICT-platformen en aanbod.

Om te zorgen voor een efficiënte exploitatie van de drie geschetste hoofd uitkomsten van REACH, geeft het project intensief aandacht aan de “zachte aspecten” zoals privacy, veiligheid, ethische en wettelijke overwegingen en bruikbaarheidskwesties om te zorgen voor de aanvaardbaarheid en duurzaamheid van deze oplossingen.