Werkwijze

METHOD

Key Facts

 • Co-creatie met stakeholders en ouderen
 • Gecontroleerde tests in natuurlijke omgeving
 • Vroege overweging in het proces van zakelijke en economische perspectieven
 • Het overwegen van verschillende scenario’s gedurende de volledige zorgcyclus

Het consortium zal beginnen met een diepgaande analyse van vereisten en details betrokken bij de inzet in een naturalistische gebruikerscasus-omgeving in de gemeente Lyngby-Taarbæk in Denemarken. Interne project subgroepen zullen de analyse vanuit verschillende expertise- en focusgebieden benaderen (bijv. business en economisch perspectief; data analytisch en recommender systemen perspectief; motivatie en acceptatie perspectief; sensing en monitoring, rehabilitatietechnologie perspectief). The hoofdaspecten van REACH zullen getest worden in een gecontroleerde laboratoriumomgeving om de juiste werking vast te stellen van de subsystemen in ontwikkeling. Volgend op succesvolle laboratoriumexperimenten zullen de consortiumpartners de resulterende prototypes inzetten in pilot gebruikers-casus omgevingen om de geverifieerde subsystemen van REACH verder te ontwikkelen en testen in gebruikers-casus relevante scenario’s. 

 

Testfase  Locaties  Testgegevens 
Testperiode 1: Vroeg testen (jaar 1)  HUG, ZZ, Lyngby, SK  Testen van bestaande sensoren/apparatuur, meer uitleg, duur variërend van enkele uren tot acht weken. 
Testperiode 2: Pre-test 1 (einde van jaar 2)  Academische laboratoria van TUM, TU/e, EPFL en DTU  Evalueren van de geselecteerde technologieën die in REACH zijn ontwikkeld in de laboratoria van academische partners, en simuleren van verzorgingsomgevingen – kortdurende test/enkele dagen. 
Testperiode 3: Pre-test 2 (jaar 3)  HUG, Schön Klinik, Zuidzorg, en Lyngby  Evalueren van een aantal geselecteerde technologieën in praktijkomgevingen – kortdurende test/1-3 weken. 
Testperiode 4: Definitieve test/demonstratie (jaar 4)  Ongestructureerde praktijkomgevingstest in Lyngby  Evalueren van een aantal geselecteerde technologieën in praktijkomgevingen – langerdurende test/langer dan 3 weken. 

 

Op basis van de benadering van het “V-Model” geven verschillende testformaten input voor het systeem, het subsysteem, en de ontwikkeling van componenten, en voor verificatie/validatie.  

V-Model scheme

Figuur: overzicht van hoe afzonderlijke testfases betrekking hebben op individuele REACH-projectfases in een V-Model-schema 

 

Na het detailleren van de algehele systeemarchitectuur en het afronden van de eerste trials, wordt duidelijk dat het onpraktisch is om elk Touchpoint te testen (elk Touchpoint omvat een bepaald “thema” met betrekking tot vroegtijdige detecties en interventies). Met betrekking tot de complexe en opeenvolgende keten van vroege detectie, motivatietechnieken, en geprogrammeerde interventies in een enkele trial is dit niet haalbaar. Daarom is er een concept ontwikkeld om het testschema in verschillende delen op te delen.   

Concept voor de decompositie van de testbenadering: 

 

Touchpoint 

 

 

Testmomenten 

 

Naam 

 

 

Thema 

 

Vroege detectie 

 

Motiverende technieken 

 

 

Geprogrammeerde interventies 

TP1 Persoonlijk Mobiliteitsapparaat 

 

Fragiliteit en risico op vallen 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
TP2 Actieve Omgeving 

 

Mobiliteit 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
TP3 Socialiseren en Voeding 

 

Sociale interactie en voeding 

 

 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
TP4 Spelen en Training 

 

Algemene fysieke en cognitieve vaardigheden 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
TP5 Wearables (draagbaar) 

 

Algemene fysieke en cognitieve vaardigheden 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet 
 • Hypothese 
 • Resultaatmetingen 
 • Onderzoeksopzet