Løsning

SOLUTION

Key Facts

  • Increase of physical activity levels of elderly
  • Combination of wearable and ambient sensors
  • Data analytics and prediction
  • Personalized interventions

REACH vil i den fireårige projektperiode arbejde med at udvikle etisk forsvarlige individualiserede løsninger i og omkring de ældre fx i hjemmet, i ældrecentre, i rehabilitering og hospitalsmiljøer. Der arbejdes med indsamling af data gennem sensorteknologi. Data indsamles i realtid og analyseres sammenholdt med fx den personlige sygehistorie og det normale aktivitetsniveau. Baseret på prognoser og analytiske algoritmer vil REACH gøre det muligt at give tilbagemeldinger til den ældre om fx fysisk aktivitet, motivation til træning, mad og væske indtag. 

“Touchpoints og konceptet for systemet” giver en kvalificeret beskrivelse af REACH-systemarkitekturen og kan yderligere forklare detaljerne af ​​REACH og dens omfattende delsystemer. “Touchpoints og konceptet” giver et overblik over den forventede produkt-tjeneste-system-arkitektur for hele REACH  i syv håndterbare forsknings- og udviklingsklynger (Figur 1-1): fem klynger med “Touchpoints”, som repræsenterer alle konkrete forbindelser mellem brugere (ældre borgere, uformelle/formelle plejere, læger mv.) og REACH-systemet; én system-klynge, som repræsenterer den cloud-baserede digitale platform; og  én”grænseflade”-klynge, som er et sæt specifikationer, der tillader Touchpoints og andre produkter/tjenester at interagere med det bagvedliggende system. Hver forskningsklynge består af et separat udviklingshold, bemandet med  konsortiemedlemmer og med en projektpartner som leder af klyngen.

Figur: Detaljeret beskrivelse af REACH-systemarkitekturen