Metode

METHOD

Key Facts

 • Co-creation with stakeholders and elderly
 • Controlled tests in naturalistic environments
 • Early consideration of business and economic perspectives
 • Consideration of various scenarios along the care continuum

Projektet afsæt er en grundig analyse af krav om bla. funktionalitet, sikkerhed mv., hvilket er nødvendigt, når projektet arbejder med test i et virkeligt miljø – hjemme hos ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune i Danmark. Konsortiet er inddelt i undergrupper inden for forskellige ekspertiser (erhvervsmæssigt, økonomisk, dataanalytisk, motivations- og acceptperspektiv, registrering og overvågning, rehabilitering mv.). De forskellige elementer vil i REACH blive testet i laboratoriemiljøer for at afprøve de enkelte delfunktioner, der er under udvikling. 

Når der er sket vellykkede afprøvninger, bliver der udviklet prototyper til pilot test i cases i brugermiljøer. Efter succesfulde test udvikles relevante scenarier, der matcher de enkelte brugercases. 

 

Forsøgsfase  Steder  Forsøgsoplysninger 
Testperiode 1: Tidlig testning (år 1)  HUG, ZZ, Lyngby, SK  Test af eksisterende sensorer/udstyr, uddybende beskrivelser. 

Varighed varierer fra flere timer op til otte uger. 

Testperiode 2: Pilottestning (slutningen af ​​år 2)  Forsknings- laboratorier på TUM, TU / e, EPFL og DTU  Afprøvning af de valgte teknologier udviklet i REACH, i laboratorier, hos forskningspartnere, hvor plejeomgivelserne hos brugerne simuleres. 

Test med kort varighed/flere dage. 

Testperiode 3: Test i bruger miljø (år 3)  HUG, Schön Klinik, Zuidzorg og Lyngby  Afprøver nogle udvalgte teknologier i virkelige miljøer. 

Test med kort varighed/1-3 uger. 

Testperiode 4: Afsluttende demonstration (år 4)  Ustruktureret, virkeligt miljø i Lyngby  Afprøver nogle udvalgte teknologier i virkelige miljøer – test med længere varighed/mere end 3 uger. 

 

Ved at følge en “V-Model”-tilgang fremkommer en række testformater, der giver input til system, subsystem og komponentudvikling samt verifikation/validering.

V-Model scheme

Figur: Figur: Oversigt over, hvordan individuelle testfaser er relateret til individuelle REACH-projektfaser i V-Modellen. 

 

Nu hvor den samlede systemarkitektur er beskrevet i detaljer og de første tidlige forsøg er afsluttet, er det blevet klart, at det er uhensigtsmæssigt at teste hvert Touchpoint for sig, da hver af dem dækker et bestemt tidligt detektions- og interventions-“tema”, for så vidt angår den komplekse efterfølgende kæde af tidlig detektion, motiverende teknikker og programmerede interventioner i de enkelte prøveperioder. Derfor blev der udviklet et koncept til nedbrydning af testskemaet i mindre enheder.   

Koncept for nedbrydning af testmetode: 

 

Touchpoint 

 

 

Testningsinstanser 

 

Navn 

 

 

Tema 

 

Tidlig detektion 

 

Motiverende teknikker 

 

 

Programmerede interventioner 

TP1 Personlig mobilitets enheder 

 

Svaghed og risiko for fald 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
TP2 Aktivt miljø 

 

Mobilitet 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
TP3 Socialisering og ernæring 

 

Social interaktion og ernæring 

 

 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
TP4 Spil og træning 

 

Generel fysisk og kognitiv evne 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
TP5 Bærbart udstyr 

 

Generel fysisk og kognitiv evne 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign 
 • Hypotese 
 • Resultatmålinger 
 • Undersøgelsesdesign