Målgruppe

TARGET USERS

Key Facts

  • Elderly at risk regarding loss of function
  • Elderly with low physical activity levels
  • Size of REACH target group: between 15% and 25% of the ≥65 population
  • Target settings: home care, care homes, rehabilitation facilities, hospitals

REACH skal udvikle løsninger, der gør ældre selvhjulpne og dermed reducere ældres afhængighed af pleje over længere tid. Det gøres ved at registrere ældres fysiske aktivitet og motivere ældre til aktivitet, så funktionstab undgås eller sker i en højere alder. Dermed undgås også de sygdomme, der ledsager funktionstab. Talrige undersøgelser viser at øget fysisk aktivitet hos ældre i væsentlig grad forbedre deres generelle sundhed. Desværre er udviklingen i Europa at i takt med, at vi lever længere stiger antallet af kroniske sygdomme og de ældres fysiske aktivitet er faldende. 

REACHs målgruppe er ældre, for hvem fysisk aktivitet er afgørende for at de kan fortsætte et liv uafhængigt af pleje. Fokus er på at forebygge funktionstab ved, at ældre bevarer en fysisk aktivitet, hvilket også stimulere bevarelse af sociale relationer. Dette gøres ved brug af teknologier, der kan overvåge og analysere de ældres liv for at kunne reagere med motiverende og stimulerende tiltag, hvis der sker ændringer mod mindre fysisk aktivitet. 

En række centrale elementer i forhold til brugerne i REACH blev identificeret og indgår som dele af de igangværende projektaktiviteter: måle, overvåge, udbrede og aktivere. En detaljeret projektoversigt sætter disse fire elementer i forhold til hinanden og bruger dem til at skabe en samlet feedback, der styrer interaktionen mellem slutbrugere og REACH-systemet via såkaldte „Touchpoints“, dvs. punkter hvor brugerne interagerer med systemet. REACH skal både løbende måle aktiviteterne ude hos brugerne, og samtidig overvåge processerne i systemet bagved, så akutte begivenheder og usædvanlige mønstre identificeres og evt. kan forudsiges. Dette foregår for at der kan gribes ind om nødvendigt, enten fra systemet eller af plejepersonalet ude hos brugeren.  

Figur: Kernekomponenter, der styrer interaktionen mellem de ældre brugere og REACH-systemet via Touchpoints.