Doelgroep

TARGET USERS

Key Facts

  • Ouderen die het risico lopen om functies te verliezen
  • Ouderen die weinig fysieke activiteiten ondernemen
  • De grootte van de REACH doelgroep: tussen 15% en 25% van de ≥65 populatie
  • Beoogde setting: thuiszorg, verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en ziekenhuizen

REACH staat voor een oplossing die probeert langdurige zorg (LDZ) te verminderen. Met het gepersonaliseerde systeem voor het bevorderen en controleren van de activiteit van ouderen vermindert REACH hun risico op functieverlies en bijbehorende morbiditeiten. Bewijs uit talrijke strenge onderzoeken toont aan dat verhoogde fysieke activiteit de gezondheid van oudere volwassenen substantieel verbeterd. In sterk geïndustrialiseerde landen, waar mensen langer leven, nemen chronische gezondheidsaandoeningen toe en lichamelijke activiteit af. 

REACH kiest voor een pro-actieve strategie van opsporing en preventie door zich te richten op ouderen voor wie deelname aan fysieke activiteiten cruciaal is voor de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen. Daarnaast zijn effectieve interventie in de vorm van motiverende feedback, mobilisatie, rehabilitatie en een spelelement mogelijk door te profiteren van omgevingsgeïntegreerde monitoring, analyse en interventie gevoelig voor tijd en locatie. 

Een aantal van de functionele kernelementen van REACH zijn lopende projectactiviteiten: meten, monitoren, bevorderen en activeren. Het “service-blueprint-concept” stelt deze vier elementen in verhouding tot elkaar en gebruikt ze om een ​​feedbacklus te creëren, die de wisselwerking tussen eindgebruikers en het REACH-systeem via de Touchpoints regelt. REACH meet aan de ene kant voortdurend de gebruikersactiviteiten aan de frond-end, en aan de andere kant identificeert/voorspelt REACH bij de back-end de processen en acute gebeurtenissen en ongewone patronen voor mogelijke activaties door het systeem of verzorgers aan de front-end.  

Figuur: REACH-kerncomponenten van de “service-blueprint” die de wisselwerking tussen eindgebruikers en het REACH-systeem via de Touchpoints regelen.